Implică-te! Devino voluntar!

Dacă doriţi să vă implicaţi în acţiunile Asociației Bun-Simț și Atitudine Civică vă invităm să veniți alături de noi şi să vă înscrieţi ca voluntar completând formularul de mai jos:

Împreună Schimbam Mentalități și Comportamente! Schimbarea începe cu fiecare dintre noi, minunile nu se întâmplă de la sine. 🙂

Va așteptăm!

Formular înscriere Voluntar BST

Date de contact


Studii și ocupație


Disponibilitate
Asociația Bun-Simț și Atitudine Civică (ABSAC) va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai jos, în măsura în care veți fi de acord.

Având în vedere principiile de protecție a datelor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD (UE2016/679),aplicabil din data de 25 mai 2018:Înțeleg că pentru a participa la activitățile de voluntariat, în cadrul Asociaţiei Bun-Simţ şi Atitudine Civică, datele colectate vor fi transmise și prelucrate de către ABSAC. 

Totodată înțeleg că stocarea și transferul datelor se efectuează într- un mod securizat, iar datele vor fi utilizate doar în scopul desfășurării activității de voluntariat, pe perioada derulării contractului de voluntariat.

PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE VOLUNTAR DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE URMĂTOARELE:

Îmi exprim în mod expres consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea, de către personalul specializat al ABSAC a datelor mele cu caracter personal, în vederea îndeplinirii scopului propriu și anume participarea în cadrul activităților de voluntariat, cu respectarea legislației specifice în vigoare, până la momentul în care îmi retrag în mod expres acordul/consimțământul dat.

Pentru îndeplinirea obligației de a fi informat(ă) de către operator, în vederea prelucrării corecte și exacte, contactarea se va face la numărul de telefon si adresa de email furnizate către asociație.

Îmi exprim în mod expres consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea, de către personalul specializat al ABSAC a datelor mele cu caracter personal, în vederea informării referitoare la programele și proiectele ABSAC prin sms , numărul de telefon mobil , prin transmiterea prin email a newslettere-lor , cu respectarea legislației specifice în vigoare, până la momentul în care îmi retrag în mod expres acordul/consimțământul dat.

Datele de contact și de identificare de mai sus: sunt corecte și complete; în cazul în care datele mele vor suferi modificări, mă oblig să anunț ABSAC în cel mai scurt timp posibil, în vederea actualizării acestora.

Datele personale furnizate ABSAC sunt necesare în vederea participării în cadrul activităților de voluntariat, și vor fi păstrate până la îndeplinirea scopului detaliat mai sus, sau până la retragerea consimțământului acordat conform Politicii de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal, disponibilă la Biroul de relații cu publicul al ABSAC sau pe site-ul www.bunsimtturistic.ro

Confirm că am fost informat(ă) despre prevederile Regulamentului general privind protecția datelor – RGPD (UE-2016/679), aplicabil din data de 25 mai 2018, pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și că mi s-au adus la cunoștință drepturile și responsabilitățile mele privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:

  • Dreptul la informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de acces la date (art.15);
  • Dreptul la rectificare ( art.16);
  • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (art. 17);
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art18);
  • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau abilitatea datelor (art 19);
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art 20);
  • Dreptul la opoziție (de a se opune prelucrării)* (art. 21)
  • Dreptul de a modifica sau retrage cordul/consimțământul de prelucrare a datelor;
  • Dreptul de a notifica încălcarea securității datelor și de a depune sesizare/plângere la autoritatea competentă (ANSPDCP).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Asociaţia Bun-Simţ şi Atitudine Civică, la adresa DPO-ului: bunsimtturistic@gmail.com

 

Parteneri Media