Extrase din statutul asociaţiei

Scopul Asociației 

Asociația Bun-Simț și Atitudine Civică are ca scop desfășurarea de activități în domeniul protejării naturii, mediului înconjurător, orașelor turistice, monumentelor naturale și obiectivelor turistice, de orice formă de agresiune și comportamente inadecvate, manifestate individual sau de către grupuri de persoane și promovarea unui comportament responsabil față de acestea, urmărind prin toate mijloacele și pârghiile legale realizarea acestui deziderat de interes general.

Obiectivele asociației 

Principalele obiective ale Asociației Bun-Simț și Atitudine Civică sunt:

 1. Promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător, sensibilizarea populației pentru protecția ecosistemelor și dezvoltarea spiritului ecologic al acesteia
 2. Promovarea protejării naturii și a mediului înconjurător
 3. Promovarea unei conduite civice de respect și de protejare a monumentelor naturale, culturale și de patrimoniu, sensibilizarea și conștientizarea populației asupra importanței unui comportament responsabil fata de acestea.
 4. Promovarea activităților ecologice și montane în toate variantele sale, sportivă, turistică, atât pe plan național, cât și internațional.
 5. Promovarea turismului în toate formele sale
 6. Protecția mediului, ecologizarea zonelor turistice și contribuții la schimbarea atitudinii fata de mediu
 7. Organizarea și activarea unor acțiuni și structuri de informare și educație turistică
 8. Activități de recreere
 9. Dezvoltarea și promovarea activităților sportive în sens educativ
 10. Activități ale portalurilor web, administrarea paginilor web
 11. Activități de publicitate și comunicare
 12. Activități fotografice și video prin realizarea de materiale multimedia, albume foto, filme de prezentare, știri și reportaje
 13. Activități de creație și interpretare artistică, realizarea de spectacole, concerte, ateliere, târguri și expoziții tematice
 14. Crearea materialelor turistice informative
 15. Crearea materialelor cu rol educativ privind promovarea protejării naturii, a mediului înconjurător, a protejării monumentelor de patrimoniu cultural și nu numai
 16. Organizarea de activități ecologice, excursii și școli de inițiere.
 17. Identificarea și delimitarea unor noi zone care vor fi propuse spre protejare, sau declarate ulterior rezervații, parcuri naționale, parcuri naturale, monumente ale naturii, etc
 18. Preluarea în custodie și administrare a unor arii protejate, rezervații sau parcuri naturale.
 19. Preluarea, reabilitarea și exploatarea în scopuri turistice a unor cabane de pe teritoriul României, precum și construirea de noi cabane turistice sau refugii, în zonele de interes ecologic și turistic
 20. Organizarea de cursuri de inițiere, instruire și formare profesională în domenii precum: protejarea mediului, ridicarea standardelor în turism
 21. Competiții de turism în toate formele sale, pe plan local, național și internațional.
 22. Refacerea marcajelor turistice, precum și realizarea de noi marcaje în zonele de interes turistic
 23. Amenajarea traseelor turistice cu locuri de popas, vetre de foc în locuri autorizate, puncte de colectare a deșeurilor, stâlpi de marcaj, indicatoare turistice, panouri de informare și altele.
 24. Acțiuni de igienizare și colectare a deșeurilor
 25. Realizarea de conferințe, seminarii, cursuri pe teme ecologice, conduită civilizată față de obiectivele turistice din natură și din orașe
 26. Editarea și publicarea de pliante și alte materiale informative, având ca temă conștientizarea turiștilor și a populației în privința protejării mediului înconjurător, patrimoniului cultural și potențialului turistic.
 27. Realizarea în colaborare cu autoritățile publice locale și centrale a unor micro-regiuni de interes turistic
 28. Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
 29. Inițierea de proiecte legislative în sfera de activitate a asociației.

Activități desfășurate de asociație

În realizarea scopului și a obiectivelor enunțate, Asociația va desfășura, în principal, următoarele activități: 

a) orice fel de demers legal administrativ în relația cu operatori economici, cu toate autoritățile și instituțiile publice din România și/sau din străinătate;

b) orice fel de demers, acțiuni, cereri și plângeri judiciare în fața instanțelor naționale și/sau internaționale;
c) campanii de promovare care au ca scop protecția mediului, îmbunatățirea relațiilor om-natură, acțiuni pentru prevenirea și reducerea poluării mediului, îmbunătățirea mediului urban și rural prin acțiuni de ecologie precum și orice alte activități și acțiuni care au ca scop prevenirea și stoparea poluării mediului și curățenia mediului înconjurător; 

d) Asociația poate organiza proiecte, organiza întâlniri, dezbateri, conferințe, congrese, seminarii naționale și internaționale care au ca scop protecția mediului, a monumentelor naturii și a monumentelor naturale, precum și a patrimoniului cultural cu potențial turistic. 

e) Asociația va putea colabora cu alte organizații neguvernamentale, cu agenți economici, cu autorități și instituții publice, cu persoane fizice și/sau orice alte entități legal constituite în vederea realizării scopului său. 

Asociația poate desfășura activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu scopul și obiectivele asociației.

Parteneri Media