• Obținerea Recomandării CNA către toate posturile de radio și televiziune din România, pentru difuzarea spoturilor cu mesajele campaniei “Mesaj de interes public”. (3 Oct. 2019).

RECOMANDAREA C.N.A. nr. 22 din 3 octombrie 2019

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, luând în considerare prevederile art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind competenţa Consiliului Naţional al Audiovizualului de a elabora instrucţiuni şi de a emite recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale, ţinând seama de prevederile Secțiunii a 10-a „Campanii noncomerciale”, din Decizia C.N.A. nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea RECOMANDARE

Consiliul Naţional al Audiovizualului recomandă radiodifuzorilor, de la nivel local, regional și național, să sprijine difuzarea, pentru o perioadă de 6 luni, a spoturilor radio-TV de promovare a campaniei sociale #BunSimțTuristic. Precizăm că, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, decizia editorială de difuzare aparţine exclusiv radiodifuzorului.”

Partener

Spoturi TV și Radio

Parteneri Media

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment